Odprawa operacyjna z jednostkami OSP

W dniu 25 stycznia 2018 r. w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 PSP odbyła się odprawa operacyjna Komendanta Miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp. z kierownictwem jednostek OSP z terenu powiatu gorzowskiego. Szczegóły najważniejszych tematów omawianych podczas odprawy zreferowali Z-ca Komendanta Miejskiego oraz Naczelnicy wydziałów kwatermistrzowsko – technicznego i operacyjno – szkoleniowego. W odprawie udział wzięli również Dowódcy jednostek ratowniczo – gaśniczych PSP.

Na odprawie omówiono:

  1. Nowe zasady prowadzenia inspekcji gotowości bojowej jednostek OSP w KSRG.
  2. Plan szkoleń i kursów organizowanych w roku 2018 przez KM PSP w Gorzowie Wlkp. dla jednostek OSP z terenu powiatu gorzowskiego.
  3. Plan testów strażaków OSP w komorze dymowej na 2018 rok, organizowanych przez Osz KW PSP w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Świebodzinie.
  4. Harmonogram ćwiczeń na obiektach w roku 2018 ze wskazaniem jednostek OSP biorących w nich udział.
  5. Uwagi i wnioski po ćwiczeniach: Kompanii Gaśniczej „GORZÓW” WOO pk: „GROSS 2017” oraz „ZIMA 2017”.
  6. Zmiany w strukturach Kompanii Gaśniczej „GORZÓW” WOO.
  7. Uwagi dotyczące przyznawania oraz rozliczania dotacji dla jednostek OSP w KSRG oraz spoza KSRG.

Inne sprawy bieżące omawiane na odprawie to: przesyłanie do KM PSP zdjęć z działań;  terminowe przeglądy i konserwacja sprzętu OUO oraz ratowniczego sprzętu hydraulicznego; zasady prowadzenia łączności, wymaganej obsady kanałowej radiotelefonów oraz zmiany w systemie łączności radiowej KM PSP w Gorzowie Wlkp.