Oddawajmy krew! Ona ratuje życie!

Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w całej Polsce apelują o oddawanie krwi, ponieważ w tym szczególnym okresie jest ona niezwykle potrzebna. Wszyscy krwiodawcy ale i każda osoba zdrowa, która w ostatnim czasie nie podróżowała do innych krajów oraz nie miała kontaktu z osobą zakażoną wirusem lub objętą kwarantanną proszeni są o zgłaszanie się do centrów w całym kraju w celu oddania krwi.

Wielu strażaków naszej Komendy z dużym zrozumieniem podchodzi do takich apeli i regularnie oddaje krew. Prosimy o dołączenie do akcji!

W Gorzowie Wlkp. krew oddać można w nowootwartym budynku RCKiK przy ul. Dekerta.