Nowy samochód w JRG2

JEDNOSTKA RATOWNICZO – GAŚNICZA NR 2 W GORZOWIE WLKP. ZOSTAŁA DOPOSAŻONA W NOWOCZESNY
SAMOCHÓD ROZPOZNAWCZO – RATOWNICZY.

 

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 2 w Gorzowie Wlkp. podległa Komendzie Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. została wyposażona w nowoczesny, spełniający najwyższe  obowiązujące obecnie standardy lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy.

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,

 

 

Pozyskany pojazd ISUZU D-MAX DC LS+ umożliwi szybkie i skuteczne przeprowadzenie działań rozpoznawczych i ratowniczych przy wystąpieniu zagrożenia dla środowiska naturalnego skażeniem chemicznym, ekologicznym powstałym wskutek awarii urządzeń i instalacji zawierających toksyczne środki przemysłowe oraz katastrof środków transportu
z toksycznymi substancjami przemysłowymi na lądzie i wodach śródlądowych.

Realizacja zadania stanowi istotne wsparcie dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego, pozwoli strażakom na podjęcie skuteczniejszych działań z zakresu walki z pożarami, ratownictwa chemiczno-ekologicznego podczas klęsk żywiołowych oraz miejscowych zagrożeń.

Jest to pojazd o napędzie terenowym, odpowiedniej mocy i ładowności. Podstawowa charakterystyka pojazdu: samochód oznakowany jako pojazd Państwowej Straży Pożarnej, wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno – ostrzegawcze jako pojazd uprzywilejowany. Oprócz parametrów funkcjonalnych opisanych powyżej spełnia niżej wymienione wymagania minimalne:

 1. Nadwozie w wersji Pick-up.
 2. Napęd 4 x 4.
 3. Pojazd dostosowany do przewozu min. 5 osób.
 4. Silnik o pojemności min. 1800 cm3.
 5. Posiadanie mocowań na sprzęt specjalistyczny
 6. Radiotelefon przewoźny.

 

Pojazd wyposażony w sprzęt umożliwiający prowadzenie rozpoznania i działań ratowniczych :

 1. Komputer przenośny do przeprowadzania analizy skutków skażeń czy innych zagrożeń oraz informacji o wartości stężeń gazów niebezpiecznych lub wybuchowych
 2. Tablet
 3. Zestaw kamizelek KDR
 4. Komplet flar ostrzegawczych do oznakowania miejsca wypadków, awarii, znakowania tymczasowych lądowisk śmigłowców ratunkowych.
 5. Przenośne urządzenie do przeprowadzania dezynfekcji metodą fumigacji (zamgławiania) pozwalające na dynamiczne podejmowanie działań w zakresie przeprowadzenia dezynfekcji w przypadku wystąpienia zagrożenia czynnikami biologicznymi. Urządzenie wykorzystywane podczas zwalczania katastrof związanych z wydostaniem się niebezpiecznej substancji do środowiska zarówno toksycznej jak i niebezpiecznej pod kątem zagrożenia biologicznego.

Zestaw ratownictwa medycznego

Magdalena Popiel