mł. bryg. mgr inż. Marek Kopera – Komendantem Miejskim PSP w Gorzowie Wlkp.

Dnia 2 lutego 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji mł. bryg. mgr inż. Marek Kopera odebrał akt powołania na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp.

mł. bryg. mgr inż. Marek Kopera – od samego początku swojej kariery (2000 r.) związany z naszą komendą. Po ukończeniu studiów magisterskich w gorzowskim AWFie rozpoczął służbę w jednostce ratowniczo – gaśniczej nr 1 w Gorzowie Wlkp. Z biegiem lat awansował na wyższe stanowiska służbowe.  Technik i inspektor w wydziale operacyjno – szkoleniowym komendy, następnie w latach 2007-2008 Dowódca sekcji w JRG nr 1 PSP w Gorzowie Wlkp. a później specjalista i kierownik sekcji kontrolno – rozpoznawczej. W roku 2004 ukończył Centralną Szkołę Aspirantów w Częstochowie a w 2009 uzyskał tytuł inżyniera pożarnictwa w warszawskiej SGSP. Absolwent studiów podyplomowych „Zapobieganie pożarom i awariom”. Wieloletni nurek MSWiA, kierownik prac podwodnych, Dowódca i członek Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego.


Ponadto podczas spotkania odbyło się wręczenie aktów powołania i powierzenia pełnienia obowiązków komendantów i zastępców komendantów PSP, którego dokonał Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński i Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski.

Z dniem 2 lutego 2018 r., na stanowisko Komendanta Powiatowego w Sulęcinie powołany został – st. kpt. Waldemar Konieczny.

Ponadto, niżej wymienieni funkcjonariusze otrzymali akty powierzenia obowiązków:

  • Zastępcy Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. – bryg. Janusz Drozda – dotychczasowy Komendant Powiatowy PSP w Świebodzinie.
  • Komendanta Miejskiego PSP w Zielonej Górze – bryg. Maksymilian Koperski – dotychczasowy Z-ca Komendanta PSP w Zielonej Górze.
  • Z-cy Komendanta Powiatowego PSP w Strzelcach Kraj. – bryg. Tomasz Górniak – dotychczasowy Dowódca JRG Strzelce Kraj.

Serdeczne gratulacje Panowie Komendanci!

Zdjęcia: Tomasz Banaczkowski, „Przegląd Pożarniczy”
Żródło: www.straz.gov.pl