Liczenie bezdomnych w Gorzowie Wlkp.

W nocy 13/14 lutego 2019 roku została przeprowadzona „Ogólnopolska akcja liczenia bezdomnych”. Akcja prowadzona jest co dwa lata w całej Polsce i pozwala poznać skalę bezdomności w kraju. Zebrane informacje pozwalają opracować strategie rozwiązywania problemów społecznych oraz zdecydować o liczbie noclegowni czy schronisk dla bezdomnych.

W całe przedsięwzięcie było zaangażowani byli pracownicy Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, którym pomagali funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp., policjanci, strażnicy miejscy, pracownicy placówek noclegowych, wolontariusze   i przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób bezdomnych w Gorzowie Wlkp.

Wszyscy zostali podzieleni na kilkanaście patroli, które skontrolowały 115 miejsc miejsca przebywania osób bezdomnych na terenie miasta. Były to przede wszystkim pustostany, ogródki działkowe, klatki schodowe, piwnice czy poddasza domów mieszkalnych.

Strażacy uczulali osoby bezdomne na zagrożenia pożarowe, do których może dojść w przypadku stosowania ognia otwartego, palenia ognisk, papierosów czy nieodpowiedzialnego ogrzewania się w trudnodostępnych miejscach. Wskazywali, że często dochodzi do zaprószenia ognia przez osoby bezdomne a konsekwencje takiego działania są najczęściej tragiczne. Przykładem może tu być ofiara śmiertelna w pożarze opuszczonych zabudowań przy ul. Walczaka w grudniu 2018 r.