JRG PSP nr 2

Nowe JRG2

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 2 PSP
ul. Dąbrowskiego 3
66-400 Gorzów Wlkp.
tel./fax: 95 73 38 472


bryg. mgr inż. Grzegorz Rojek
Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 PSP

tel. 95 73 38 470
rojekg@strazgorzow.pl

st. kpt. mgr inż. Sebastian Forstner
Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 PSP

tel. 95 73 38 471
forstners@strazgorzow.pl