Europejski dzień bez ofiar śmiertelnych na drogach.

19 września 2018 r. po raz kolejny we wszystkich krajach europejskich prowadzona była akcja pod nazwą „EDWARD” – czyli Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach.

Działania te organizowane są pod patronatem Europejskiej Organizacji Policji Ruchu Drogowego. Głównym przesłaniem akcji jest poprawa bezpieczeństwa na drogach i ograniczenia do zera liczby wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Do akcji włączyła się również Komenda Miejska PSP w Gorzowie Wlkp., która zgadza się z pomysłodawcą projektu, że do osiągnięcia poprawy bezpieczeństwa na drogach potrzebna jest zmiana zachowań ich użytkowników.

Największy wpływ na bezpieczeństwo mają kierowcy, którzy dopuszczają się przekraczania prędkości, nie zapinają pasów czy podejmują ryzykowne manewry na drodze i wiele innych. Zapraszano kierowców oraz innych uczestników ruchu drogowego do udziału w sprawdzaniu weryfikującym wiedzę o udzielaniu pomocy ofiarom wypadków drogowych poprzez wdrożenie schematu działania polegającego na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, powiadomieniu służb ratowniczych i udzieleniu poszkodowanym pomocy przedmedycznej.

Strażacy w stosunku do uczestników szkolenia przeprowadzili również instruktaż resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

Pamiętajmy, że obowiązek udzielenia pomocy spoczywa na każdym uczestniku ruchu drogowego. Stąd starania o to, aby przeszkolić jak największą ilość osób, które będąc w przyszłości świadkami wypadku udzielą właściwej pomocy do czasu przyjazdu profesjonalnych ekip ratowniczych.

Fot. Lubuska Policja