Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 2018 r.

W dniu 22 marca 2018 r. w siedzibie naszej JRG nr 1 w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka odbył się finał eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Współorganizatorami eliminacji powiatowych byli: Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Gorzowie Wlkp., Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp., Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., Nadleśnictwa: Kłodawa i Bogdaniec, Hurtownia Sprzętu Sportowego i Turystycznego „Ocean” w Różankach, oraz Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „STIHL” w Kłodawie.

     Do turnieju przystąpiło 7 szkół z terenu powiatu gorzowskiego, łącznie 27  dzieci w trzech grupach wiekowych. Celem Turnieju jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

Uroczystego otwarcia turnieju dokonała Pani Małgorzata Domagała – Starosta powiatu gorzowskiego i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz Komendant Miejski PSP w Gorzowie Wlkp. mł. bryg. Marek Kopera.

Turniej wiedzy pożarniczej składał się z dwóch części – test pisemny z ogólnej wiedzy pożarniczej oraz ustny, w którym młodzież zmierzyła się z rozwiązaniem zadania problemowego.

Nad poprawnością przeprowadzenia konkursu czuwała komisja egzaminacyjna, w składzie:
1. kpt. Monika Fijałkowska – Przewodniczący
2. st. kpt. Andrzej Węsierski  – sekretarz
3. Bożena Popowska  – Członek

Odpowiedzi ustne przed jury wyłoniły ostatecznie zwycięzców, którzy będą reprezentować nasz powiat w eliminacjach wojewódzkich OTWP. Zostali nimi:

I kategoria uczniowie klas I-VI szkół podstawowych:

  1. Zuzanna Szuciak z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Witnicy,
  2. Adrianna Kumor z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Witnicy,
  3. Michał Ponomarenkow ze Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach.

II kategoria uczniowie szkoły podstawowej klasy VII-VIII oraz z gimnazjum klasy II i III:

  1. Jakub Cłapka ze Szkoły Podstawowej w Kłodawie,
  2. Weronika Bijak z Gimnazjum w Bogdańcu,
  3. Kacper Janiów z Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy.

III kategoria uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:

  1. Jakub Pogoda z Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy,
  2. Kamil Kamiński z Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp.,
  3. Katarzyna Hreczuk z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp.

       Do dalszego etapu wytypowano po dwie osoby z każdej kategorii wiekowej, które zmierzą się w eliminacjach wojewódzkich OTWP, które odbędą się 27 kwietnia br. w Zielonej Górze.

Jest o co walczyć… bowiem jedną z nagród na etapie centralnym, jest zwolnienie z egzaminu praktycznego do Szkoły Aspirantów PSP oraz Centralnej Szkoły PSP!