Karta zgłoszenia zajęć edukacyjnych

  Nazwa placówki:
  Adres placówki:
  Email kontaktowy:
  Telefon kontaktowy:
  Dzisiejsza data:
  KARTA ZGŁOSZENIA  Zwracam się z uprzejmą prośbą o przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w JRG nr 1 PSP w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 108.
  Proponowany termin zajęć:
  od godz.:.
  Ilość dzieci/młodzieży:.
  Wiek dzieci/młodzieży:.
  Posiadany do dyspozycji czas na zajęcia edukacyjne:.
  Imię i nazwisko opiekuna grupy:.
  Telefon komórkowy do opiekuna grupy:.
  Proponowana tematyka zajęć: .

  Nazwisko i imię zgłaszającego:

  *wymagane pola