Czad i ogień. Obudź czujność!

O tym, że świadomość w społeczeństwie na temat zagrożeń pożarowych w mieszkaniach jest niska, przekonaliśmy się po opublikowaniu badań zleconych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w październiku 2016 r. Wynika z nich, że za przyczynę pożarów:

  • 31% respondentów wymieniło w pierwszej kolejności zwarcie instalacji elektrycznej,
  • 22% nieumyślne zaprószenie ognia,
  • 13% pozostawienie włączonych urządzeń elektrycznych,
  • 10% elementy urządzeń grzewczych, takich jak piecyki lub kominy.

Niestety 53% respondentów jest przeświadczonych, że tlenek węgla (czad) można rozpoznać po zapachu. Tylko co piąty badany wskazuje, że można go wykryć za pomocą specjalnych czujników. Jednak już 45% badanych docenia pomocność tych urządzeń w wykrywaniu zagrożenia.

Czy Polacy korzystają jednak z detektorów/czujek? Nie! Tylko 18% ma zamontowane czujki dymu a 17% używa w domu czujników tlenku węgla.

W celu podniesienia świadomości społeczeństwa w sezonie grzewczym 2016/2017, Komenda Główna PSP przygotowała materiał promocyjny do kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. „Czad i Ogień. Obudź czujność”.

Podzieliliśmy się naszym doświadczeniem z lat ubiegłych, dzięki czemu z powodzeniem zrealizowana jest kampania informacyjna o zagrożeniach oraz promowane są zasady bezpiecznego zachowania się w obliczu zagrożeń. Przez cały sezon strażacy prowadzą szkolenia i spotkania informacyjne z tej tematyki.