Akademia z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Zespole Szkół nr 12 w Gorzowie Wlkp.

Z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Zespole Szkół nr 12 w Gorzowie Wlkp. im. Jana III Sobieskiego odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez uczniów pierwszej klasy Technikum nr 8 w zawodzie hotelarz z innowacją „edukacja strażacka”. Obecny na uroczystości Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. mł. bryg. Krystian Kosela wraz z Dyrektorem Szkoły Panią mgr inż. Beatą Korban wręczyli „młodym strażakom” koszulki z logo szkoły i nazwą innowacji.

Podczas Akademii Komendant pogratulował dyrekcji wyboru innowacyjnego kierunku edukacji młodzieży a także wskazał zagrożenia związane z pożarami wewnętrznymi budynków mieszkalnych. Uczulił na zachowanie bezpieczeństwa swojego i swoich rodzin ze szczególnym naciskiem na wyposażenie mieszkań/domów w czujki dymu i czadu. Tym elementem pragnął rozpropagować ogólnopolską kampanię „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa„.

W ramach obchodów święta uczniowie wraz z nauczycielami przebiegli 100 okrążeń bieżni, co dało łącznie 25 km,  wykonali wspólne zdjęcie i o 11:11 odśpiewali cztery zwrotki hymnu państwowego.