39. nowych strażaków – ratowników jednostek OSP z terenu powiatu gorzowskiego

W dniu 24 marca 2018 r. punktualnie o godzinie 9:00 w siedzibie JRG nr 1 w Gorzowie Wlkp. rozpoczął się egzamin pisemny i praktyczny podusmowujący szkolenie podstawowe strażaka OSP.

Do egzaminu przystąpiło 39 druhów jednostek OSP z terenu powiatu gorzowskiego. Na początek kursanci musieli zmierzyć się z testem wiedzy – 30 pytań z zakresu szeroko pojętej wiedzy pożarniczej: gaszenie pożarów, sprzęt i armatura wodno – pianowa, fizykochemia spalania, sprzęt specjalistyczny, ratownictwo wodne, techniczne, chemiczne, wysokościowe. Wszystkie osoby zdały test i mogły przystąpić do części praktycznej egzaminu, w której należało pozytywnie zaliczyć każdą ze stacji:
1. Obsługa sprzętu mechanicznego  – Zasady obsługi, bhp oraz konserwacji pił, pilarek, agregatów;
2. Ratownictwo drogowe i techniczne – Zasady bhp i działanie sprzętem hydraulicznym, pneumatycznym w tym ratownictwo medyczne podczas wypadków;
3. Podstawy rozwinięć bojowych – Zasady pracy w zastępie, rozwinięcie bojowe do pożaru wewnętrznego, praca w sprzęcie OUO, bhp podczas działań ratowniczo – gaśniczych;
4. Drabiny pożarnicze – Zasady sprawiania drabin pożarniczych w tym bhp podczas sprawiania drabin i pracy na wysokości.

Pod okiem komisji egzaminacyjnej, której przewodniczył bryg. Grzegorz Rojek – Z-ca Komendanta Miejskiego PSP, przyszli adepci sztuki strażackiej prezentowali umiejętności i nabytą podczas blisko 130 godzin szkolenia wiedzę.

Serdecznie gratulujemy wszystkim 39 druhnom i druhom: 17 z jednostek włączonych do KSRG i 22 spoza systemu, którzy pozytywnie zdali egzamin.