30 stycznia: Zabrzmiał Dzwon Pokoju – symbol pojednania!

W dniu 30 stycznia, jak co roku Komendant Miejski PSP w Gorzowie Wlkp. wraz ze sztandarem Komendy brał udział w głównych obchodach Dnia Pamięci i Pojednania. Dzień ten został ustanowionymi 30 stycznia 1995 roku, a mającymi swoje korzenie w 1945 roku. To tego dnia do niemieckiego wówczas Landsbergu wkroczyły wojska radzieckie.

Główne uroczystości odbyły się tradycyjnie na placu Grunwaldzkim. W ich trakcie miały miejsce najpierw przemówienia, potem nastąpiło uderzenie w Dzwon Pokoju.

–  Dzwon Pokoju rozbrzmiewa tylko w najważniejszych chwilach dla życia miasta, a taką corocznie chwilą jest Dzień Pamięci i Pojednania – mówił Jacek Szymankiewicz, wiceprezydent Gorzowa.

Przypomnę, że Dzwon Pokoju został ufundowany z okazji 750 rocznicy powstania miasta i jest symbolem nieustającego życzenia pokoju i przyjaźni dawnych i obecnych mieszkańców Gorzowa. Raz jeszcze chciałbym podziękować mieszkańcom Landsberga, że ufundowali ten symbol pamięci i pojednania pomiędzy naszymi narodami. – dodał.

W imieniu wojewody lubuskiego Władysława Dajczaka, który przebywa akurat w Warszawie, głos zabrał dyrektor generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Roman Sondej. Pokrótce przypomniał on historię zajęcia Landsberga przez wojska radzieckie oraz rozpoczęcia budowy polskiej administracji.

Na uroczystość przyjechał wiceburmistrz zaprzyjaźnionego z Gorzowem Herfordu, Andreas Rödel, który przyznał, że zawsze z przyjemnością przyjmuje zaproszenie do odwiedzenia naszego miasta.

fot: materiały własne oraz www.echogorzowa.pl